Cần tuyển lái xe nâng, biết hàn xì làm tại 인천

Công việc: Biết lái xe nâng, biết hàn xì, biết giao tiếp cơ bản thì càng tốt

인천
Visa: E9, f2, f6 , f5, quốc tịch (E7 do hạn chế số lượng người hàn nên ko ký đc nhiều E7 1 lúc) nên sẽ ko nhận đc E7

KHÔNG NHẬN BẤT HỢP PHÁP VÀ VISA KHÔNG THUỘC QUYỀN ĐƯỢC ĐI LÀM 
Công việc: Biết lái xe nâng, biết hàn xì, biết giao tiếp cơ bản thì càng tốt.

Có ký túc xá 

Lương sẽ theo năng lực hôm đến phỏng vấn. Những bạn có những điều kiện trên chắc chắn lương cơ bản không dưới (1.800.000) 
Còn cao hơn thì sẽ phụ thuộc vào ngày các bạn tới phỏng vấn.

Số đt liên lạc 010.2463.6789( mình là nhân viên công ty, ko phải môi giới)

Hoặc inbox! https://www.facebook.com/profile.php?id=100009740942651

Bình luận với Facebook