Địa chỉ và đường đi tới Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Hướng dẫn đường đi: Đại sứ quán Việt Nam nằm ở ga 안국역 đường tàu số 3 hướng tàu 대화역 ra cửa số 2 đi Taxi nói là đi "감사원 베트남대사관" hoặc xuống ga 중로3가 ra cửa số 10 đi Taxi nói là đi "감사원 베트남대사관".

 

 

Địa chỉ đại sứ quán việt nam tại Hàn Quốc

베트남대사관 - Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc địa chỉ và đường đi.

 

베트남대사관 (Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc)
주소 : 서울시 종로구 삼청동 28-58 (110-230)
전화 : 02-738-2318 / 739-2069
팩스 : 02-739-2604
Giờ làm việc: Làm giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 6 (Nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

Hướng dẫn đường đi: Đại sứ quán Việt Nam nằm ở ga 안국역 đường tàu số 3 hướng tàu 대화역 ra cửa số 2 đi Taxi nói là đi "감사원 베트남대사관" hoặc xuống ga 중로3가 ra cửa số 10 đi Taxi nói là đi "감사원 베트남대사관".

 

Bình luận với Facebook