Mình cần 3~4 thợ và 2~3 làm aiphom hiện trường ở 평택시

Mình cần 3~4 thợ và 2~3 làm aiphom hiện trường ở 평택시

Mình cần 3~4 thợ và 2~3 làm aiphom hiện trường ở 평택시 Có ăn có nhà có xe đưa đón Hịên trường mới 셋팅 lương tùy theo tay nghề và có thể làm khoán

Ko mất tiền mối giới l.h:010-8433-1567

Nguồn : Nam Hoang 

Link : https://www.facebook.com/profile.php?id=100012360229651

Bình luận với Facebook