Thẻ Sò Ganera 200K

Thẻ Sò Ganera 200K

Thẻ Sò Ganera 200K tương ứng mệnh giá 200.000 VND khi nạp vào game sẽ nhận được 400 Sò. Thẻ Sò Ganera 200K được cung cấp bởi KIENDO.VN chuyên phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Mã sản phẩm:KIENDOVN000026
Giá thị trường: 12.480 원
10.400 원

Thẻ Sò Ganera 200K

Thẻ Sò Ganera được phát hành bởi công ty game Ganera Việt Nam. Thẻ Sò Ganera có thể nạp cho các game như sau:

Liên Minh Huyền Thoại

FIFA Online 3

DotA

Age of Empires

Alo Alo

Mệnh giá quy đổi từ thẻ Ganera thành :

Thẻ 50K = 50.000 VND = 100 Sò
Thẻ 100K = 100.000 VND = 200 Sò
Thẻ 200K = 200.000 VND = 400 Sò
Thẻ 500K = 500.000 VND = 2000 Sò

thẻ sò ganera 50K, thẻ ganera 50.000, thẻ ganera 50K thẻ ganera 100K, thẻ ganera 100, thẻ sò ganera 100 the so 200K, thẻ ganera 200, thẻ ganera 200K thẻ sò ganera 500K, the so 500k, the ganera 500, 1000 so

Bình luận với Facebook