Việc cho du học sinh 서울 làm lâu dài không nhận 방학

Việc cho du học sinh 서울 làm lâu dài không nhận 방학 làm xưởng cắt chỉ nam làm cả ngày 9h-7h hoặc ca sáng 9h-1h ca ca chiều 2h-7h nữ ca sáng 9h-1h lương 7600w/h liên hệ 01065188386

Việc cho du học sinh 서울 làm lâu dài không nhận 방학 làm xưởng cắt chỉ nam làm cả ngày 9h-7h hoặc ca sáng 9h-1h ca ca chiều 2h-7h nữ ca sáng 9h-1h lương 7600w/h liên hệ 01065188386

Nguồn: Luong Bang

Nick : https://www.facebook.com/phuong.pham.549221

 

Bình luận với Facebook