Viettel khuyến mại 2 ngày từ 29/09/2015 đến 30/09/2015

Thẻ tặng người thân Viettel khuyến mại 2 ngày từ 29/09/2015 đến hết ngày 30/09/2015

Thẻ tặng người thân Viettel khuyến mại 2 ngày từ 29/09/2015 đến hết ngày 30/09/2015. Anh chị em cần mua thẻ tặng người thân vui lòng liên hệ:
+ Website: www.kiendo.vn
+ Số cửa hàng: 070-8868-6002
+ Kakao talk: hotrokiendo
+ Facebook Admin: https://www.facebook.com/thanhnam.kiendo.vn
+ Hoặc gửi tin nhắn tại Fanpage: https://www.facebook.com/www.kiendo.vn

Bình luận với Facebook